Geen adres opgegeven.
Vul hiernaast je adres in.

Delta

Net als DELTA Infra BV behoort DELTA Netwerkbedrijf BV tot de de Zeeuwse DELTA Netwerkgroep (DNWG) wat op haar beurt weer onderdeel is van DELTA N.V.__DNWG Heeft ruim 650 medewerkers in dienst die zorgen voor betrouwbare netwerken voor gas, elektriciteit, water en data. Deze netwerken liggen vooral in Zeeland en bestaan uit tienduizenden kilometers kabel en leiding. Veiligheid en vakmanschap heeft DNWG hoog in het vaandel staan. Het hoofdkantoor van DNWG staat in Goes.

DNWG verwacht dat de energievoorziening de komende 40 jaar compleet gaat veranderen, met deze verandering zal ook het beheer en de belasting van het energienetwerk drastisch veranderen. Nu al ziet DNWG dat energie lokaler wordt opgewekt en dat de burger meer betrokkenheid toont.
Om mee te gaan in deze trend en om hem te stimuleren heeft DNWG haar pijlen gezet op een energietransitie. Dit houdt in dat ze de huidige fossiel energiebronnen willen vervangen door duurzame energiebronnen zoals, zonnepanelen, windmolens, waterstof, biogas, getijdeenergie etc.. Deze energiebronnen komen reeds meer en meer voor handen en het uiteindelijke doel van DNWG is dus om haar klanten toegang te kunnen geven tot schone én betaalbare energie.
Om deze doelstelling te bewerkstelligen werken zij samen met regionale partners zoals woningbouwcorperaties en gemeenten, burgers en allerlei ander bedrijven.
Om de consument meer inzicht te geven in zijn energieverbruik is DNWG samen met andere netwerkbeheerders gestart met de invoer van de „slimme meter”.

Naast de energie voor in huis denkt DNWG ook om de benodigde energie voor elektrische auto’s. Om dit zo goed mogelijk te kunnen faciliteren werken ze samen met andere netwerkbeheerders aan een landelijk netwerk van elektrische oplaadpunten, laadpalen. In Zeeland zijn er hier momenteel ruim 100 van waar er landelijk rond de 3000 zijn.

Op de websites www.e-laad.nl en www.oplaadpunten.nl vindt u informatie over elektrisch rijden, en oplaadpunten in uw buurt.

Geef postcode op Voer je postcode in voor het juiste aanbod dat beschikbaar is in jouw woning


Volg ons op Social Media