Geen adres opgegeven.
Vul hiernaast je adres in.

Liander

Liander is, tezamen met netbeheerder Endinet, de spil van het netwerkbedrijf Alliander. Alliander is ontstaan uit een splitsing van Nuon in een leveringsbedrijf (voor de levering van energiepakketten aan consumenten) en een netwerkbedrijf (voor de bouw en het onderhoud van het energienetwerk).
Wat doet Liander?
Ze zijn verantwoordelijk voor het beheer van de elektriciteits- en gasnetten in hun verzorgingsgebied, waarbij ze voor ruim 2,9 miljoen huishoudens, bedrijven en instellingen het transport van elektriciteit, en voor zo’n 2,1 miljoen adressen het transport van gas verzorgen. Om de continuïteit en veiligheid hiervan te waarborgen blijven ze voortdurend werken aan onderhoud, uitbreiding en innovatie van het netwerk.

De algemene missie van Alliander is om te streven naar een betere samenleving in de regio’s waarmee ze zijn verbonden.

Om dit ter realiseren willen ze een faciliterende rol vervullen in in de verandereingen zoals deze de komende jaren gaan plaatsvinden op de energeimarkt. Zo wordt energie steeds vaker lokaal geproduceerd en ontstaat er een nieuwe dienstverlening door bijvoorbeeld het elektrische rijden en verbeterde mogelijkheden voor, en een grotere behoefte aan energiebesparingen.
Om deze rol te kunnen vervullen werkt Alliander veel samen met gemeenten en lokale (bedrijven) en participeren ze voortdurend in innovatieve bedrijven en innitiatieven zoals Plugwise en Locamation.
Verder faciliteren ze een open energiemarkt en ondersteunen de consumente in duurzame energiekeuzes.

Geef postcode op Voer je postcode in voor het juiste aanbod dat beschikbaar is in jouw woning


Volg ons op Social Media