Geen adres opgegeven.
Vul hiernaast je adres in.

Duurzame energie

Duurzame energie helpt klimaatverandering tegen te gaan en voorkomt dat energie op raakt. De verschillende technieken om energie op te wekken zijn verdeeld onder groene en grijze stroom. Groene stroom wordt onder andere opgewekt door middel van windkracht, waterkracht, zonlicht, biomassa en aardwarmte. Grijze stroom en minst duurzaam komt van kolencentrales, gascentrales en kernreactoren.

Windenergie

De beschikbaarheid van elektriciteit vinden we vanzelfsprekend. We staan er alleen niet bij stil ...

Zonne-energie

In Nederland zijn voornamelijk 2 technieken in gebruik die zonlicht omzetten in een andere vorm v...

Volg ons op Social Media