Geen adres opgegeven.
Vul hiernaast je adres in.

Windenergie

Duurzame energie

De beschikbaarheid van elektriciteit vinden we vanzelfsprekend. We staan er alleen niet bij stil dat de meest gebruikte energiebronnen opraken, denk aan aardgas, olie en steenkool. Wind is een duurzame bron en kan niet opraken. Windenergie is energie die gewonnen wordt door de bewegingsenergie van lucht (wind) om te zetten in een bruikbare vorm, bijvoorbeeld in elektriciteit.

Ze wekken dus stroom op zonder de lucht te vervuilen, wel komt er wat CO2 vrij bij het bouwen, onderhouden en afbreken van de turbine, maar na drie tot zes maanden draaien heeft een turbine die hoeveelheid CO2-uitstoot al bespaard. Tijdens de hele levensduur van een windturbine, 20 jaar, produceert deze tot tachtig keer zoveel energie als er nodig is om er één te bouwen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over hoeveel stroom een windturbine kan opwekken. Een moderne 3MW(MegaWatt) windturbine kan al zo`n 2.000 huishoudens voorzien van stroom. En op het moment wordt er zelfs gebouwd aan windturbines van vijf MW of meer! De regering wil dat in 2015 min 4000MW aan windenergie op het lang wordt opgewekt en nog eens een 950MW extra op zee.

Kosten windenergie

De kosten voor windstroom zijn de afgelopen jaren al elk jaar met vijf procent gedaald. Deze trend zal doorzetten. Daarentegen zal elektriciteit opgewekt met fossiele brandstoffen of kernenergie juist duurder worden. De verwachting is dat in 2020 de kosten nagenoeg gelijk zullen zijn.

Geluid

Windturbines maken geluid en net als bij alles wat in Nederland geluid maakt, valt dat onder de Wet Milieubeheer. Deze schrijft voor hoeveel geluid er op gevels van woonhuizen in de omgeving van een installatie mag komen, zowel overdag als ‘s nachts. Moderne windturbines van 90meter hoog die 3MW produceren geven 102 tot 109 decibel. De wet schrijft voor dat deze turbines tussen de 350 en 700 meter van de bebouwing moeten staan. Windturbines zijn overigens zo’n 50% van de tijd niet hoorbaar. Als het te zacht waait, staat de windturbine stil, en dan maakt hij uiteraard (bijna) geen geluid. Als het te hard waait, zal de turbine worden overstemd door het omgevingsgeluid: het geraas van de wind door bomen en langs gebouwen.

Opmerkingen of vragen?

Heb je een vraag maar kun je het antwoord niet vinden op de website?

Stuur dan een bericht naar helpdesk@checkgasenlicht.nl en wij zoeken het voor je uit!

Volg ons op Social Media